:: Prezentácie :: Výmeny okien

Obr. 1 - Pivničné okná - pôvodné

Obr. 2 - Demontáž pôvodných okien Obr. 3 - Demontáž pôvodných okien
Obr. 4 - Pivničné okná - izolovanie

Obr. 5 - Pivničné okná nové/pôvodné Obr. 6 - Špaleta nad pivničnými oknami
Obr. 7 - Pivničné okní - celkový pohľad

Obr. 8 - Pivničné okná - pôvodné Obr. 9 - Pivničné okná - nové
Obr. 10 - Plastové okno na schodišti

Obr. 11 - Výmena okien na schodišti Obr. 12 - Výmena balkónových dverí na schodišti
Obr. 13 - Okná na schodišti - pôvodné

Obr. 14 - Okná na schodišti - nové Obr. 15 - Okná na schodišti - nové
Obr. 16 - Výmena kovovej konštrukcie - pôvodný stav

Obr. 17 - Rekonštrukcia Obr. 18 - Stav po rekonštrukcii
Obr. 19 - Zateplenie balkónov na schodišti - pôvodný stav

Obr. 20 - Stav po rekonštrukcii Obr. 21 - Výmena okien na schodišti