:: Prezentácie :: Rekonštrukcie vstupov do bytových domov

Obr. 1 - Vchod pred rekonštrukciou

Obr. 2 - Vchod pred rekonštrukciou Obr. 3 - Vchod počas rekonštrukcie
Obr. 4 - Vchod po rekonštrukcii

Obr. 5 - Vchod po rekonštrukcii Obr. 6 - Vchod po rekonštrukcii
Obr. 7 - Vchod po rekonštrukcii

Obr. 8 - Vchod so strieškou po rekonštrukcii Obr. 9 - Zadný vchod so strieškou po rekonštrukcii
Obr. 10 - Vchod pred a po rekonštrukcii

Obr. 11 - Vchod pred a po rekonštrukcii Obr. 12 -Vchod pred a po rekonštrukcii
Obr. 13 - Schody pred rekonštrukciou

Obr. 14 - Vchod po rekonštrukcii Obr. 15 - Vchod po rekonštrukcii
Obr. 16 - Vchod po rekonštrukcii

Obr. 17 - Vchod po rekonštrukcii Obr. 18 - Vchod po rekonštrukcii
Obr. 19 - Vchod po rekonštrukcii

Obr. 20 - Ochrana dverí Obr. 21 - Ochrana dverí
Obr. 22 - Detail obkladu pri dverách

Obr. 23 - Rampa pre kočíky Obr. 24 - Obloženie vstupu z vnútornej strany