:: Prezentácie :: Televízne a káblove rozvody

Obr. 1 - Hlavná stanica TKR

Obr. 2 - Technologické vybavenie HS Obr. 3 - Optický vysielač
Obr. 4 - Optický uzol

Obr. 5 - Sekundárny zosilňovač Obr. 6 - Skrinka pre sekunndárny zosilňovač
Obr. 7 - Domový zosilňovač

Obr. 8 - Napájaci bod pre účastnikov Obr. 9 - Koncepcia výstavby TKR