:: Prezentácie :: Generálne opravy striech

Obr. 1 - Pôvodná strecha

Obr. 2 - Strecha po generálnej oprave Obr. 3 - Strecha po generálnej oprave
Obr. 4 - Pôvodná strecha

Obr. 5 - Strecha po generálnej oprave Obr. 6 - Strecha po generálnej oprave
Obr. 7 - Strecha po generálnej oprave

Obr. 8 - Turbína Obr. 9 - Strecha po generálnej oprave
Obr. 10 - Výťahová šachta po rekonštrukcii

Obr. 11 - Strecha po generálnej oprave Obr. 12 - Strecha po generálnej oprave