:: Prezentácie :: Rekonštrukcia ABBD

Obr. 1 - ABBD - pôvodný stav

Obr. 2 - ABBD - pôvodný stav Obr. 3 - ABBD - pôvodný stav
Obr. 4 - Stav počas zatepľovania

Obr. 5 - Stav počas zatepľovania Obr. 6 - Cesta pred rekonštrukciou
Obr. 7 - Cesta, dvor po rekonštrukcii

Obr. 8 - ABBD po rekonštrukcii Obr. 9 - ABBD po rekonštrukcii
Obr. 10 - ABBD po rekonštrukcii

Obr. 11 - ABBD po rekonštrukcii Obr. 12 - ABBD po rekonštrukcii
Obr. 13 - ABBD po rekonštrukcii

Obr. 14 - ABBD po rekonštrukcii Obr. 15 - Poštové schránky