:: Prezentácie :: Neoprávnené pripojenia, problémy v spoločných priestoroch, sprejeri

Obr. 1 - Neoprávnené pripojenie internetu

Obr. 2 - Neoprávnené pripojenie internetu Obr. 3 - Neoprávnené pripojenie internetu
Obr. 4 - Neoprávnený odber elek. energie

Obr. 5 - Neoprávnený odber elek. energie Obr. 6 - Spoloč.priestory - neopráv.sklad veci
Obr. 7 - Spoloč.priestory - neopráv.sklad veci

Obr. 8 - Spoloč.priestory - neopráv.sklad Obr. 9 - Spoloč.priestory - neopráv.sklad
Obr. 10 - Sprejeri - poškodenie nového náteru

Obr. 11 - Sprejeri - poškodenie nového náteru Obr. 12 - Sprejeri - poškodenie vstupu
Obr. 13 - Sprejeri - poškodenie nového náteru

Obr. 14 - Sprejeri - poškodenie nového náteru Obr. 15 - Sprejeri - poškodenie nového náteru
Obr. 16 - Sprejeri - poškodenie novej skrinky

Obr. 17 - Sprejeri - poškodenie dverí Obr. 18 - Sprejeri - poškodenie vstupu