:: Prezentácie :: Iné rekonštrukcie a opravy bytových domov

Obr. 1 - Výmena prípojky SV

Obr. 2 - Výmena kanalizačného potrubia Obr. 3 - Výmena kanalizačného potrubia
Obr. 4 - Prerábanie kanalizácie

Obr. 5 - Prerábanie kanalizácie Obr. 6 - Zábrany - anglické dvorce
Obr. 7 - Senzor na vstupe do vchodu

Obr. 8 - Skrinka na oznamy Obr. 9 - Prestavba jandra - ponechanie dostat. ostvoru na výmenu vodomerov
Obr. 10 - Oprava fasády

Obr. 11 - Zateplenie štítovej steny Obr. 12 - Zateplenie štítovej steny
Obr. 13 - Izolovanie škár

Obr. 14 - Izolovanie škár Obr. 15 - Poštové schránky
Obr. 13 - Poštové schránky

Obr. 14 - Poštové schránky Obr. 15 - Nádoby na odpad