:: Prezentácie :: Energetické ukazovatele

Obr. 1 - Nárast ceny GJ

Obr. 2 - Percentuálne zvýšenie ceny
Obr. 3 - Percentuálny podiel jednotlivých položiek na celom predpise

Obr. 4 - Nárast ceny studenej vody
Obr. 5 - Percentuálny nárast ceny SV

Obr. 6 - Celková spotreba tepla na ÚK v Humennom
Obr. 7 - Merná spotreba tepla na ÚK

Obr. 8 - Spotreba tepla na ÚK
Obr. 9 - Spotreba tepla na prípravu TÚV

Obr. 10 - Percentuálny pokles tepla na TÚV
Obr. 11 - Spotreba SÚV za Humenné

Obr. 12 - Spotreba vody na prípravu TÚV
Obr. 13 - Pokles spotreby SÚV

Obr. 14 - Priemerná spotreba SÚV na 1 osobu a rok
Obr. 15 - Merná spotreba tepla na TÚV

Obr. 16 - Normatívny údaj mernej spotreby tepla na prípravu 1 m3 TÚV
Obr. 17 - Dopočet TÚV

Obr. 18 - Spotreba SV za Humenné
Obr. 19 - Spotreba studenej vody

Obr. 20 - Priemerná spotreba SV na 1 osobu a rok
Obr. 21 - Pokles spotreby SV